Kort om arbeidsgiver
Det vil fortløpende bli ledige 2 fastlegelister i Molde kommune ved Kirkebakken legesenter.

Beskrivelse av arbeidssted
Kirkebakken legesenter har kommunal ledelse og er lokalisert i Molde sentrum. Legesenteret har totalt 4 fastleger.
Liste 1: Nåværende hjemmelsinnehaver har vært innehaver av hjemmelen siden 2013. Listen er på 650 listepasienter.
Liste 2: Hjemmelsinnehaver har vært innehaver av hjemmelen siden 2019. Listen er på 475 listepasienter.
En av de gjenværende legene er spesialist i allmennmedisin, mens den andre snart vil være ferdig spesialist.
Legene har «nullavtale» med kommunen og er selvstendig næringsdrivende.

Det vil fortløpende bli ledige to fastlegelister i Molde kommune ved Legesenteret Molde.

Beskrivelse av arbeidssted
Legesenteret Molde er et veldrevent privat legekontor lokalisert i Storgata i Molde sentrum med 6 leger og LIS-1-lege (fra høsten 2021).
Liste 1: Nåværende hjemmelsinnehaver har vært innehaver av hjemmelen siden 2007. Listen er på 1050 listepasienter.
Liste 2: Hjemmelsinnehaver har vært innehaver av hjemmelen siden 2005. Listen er på 1000 listepasienter.
Tre av de «gjenværende» fastlegene ved Legesenteret er spesialister i allmennmedisin, den fjerde er snart ferdig spesialist. De øvrige listene er på mellom 1050 og 1150 pasienter.
Legesenteret driver vanlig privat næringsdrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktperson
Navn: Se i annonse
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
MOLDE
6413 MOLDE
Søk på stillingen