Kort om arbeidsgiver

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, døgnenhet psykisk helse og avhengighet og nasjonalt team. Nasjonalt team har også kontorer i Hamarøy, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.  

SANKS - UPA har ledig stilling for lege i spesialisering (LIS 3) i barne- og ungdomspsykiatri. Tiltredelse etter avtale.

Fra 1. mars 2019 ble ny spesialistutdanning for leger i spesialisering (LIS 3) innført i Norge. Vedørende utdanningsløpet vises til nytt regelverk om læringsmål, læringsarenaer, individuell utdanningsplan mv. Når det gjelder innfrielse av læringsmål 31, 32 og 33 må LIS få dette utført på annen institusjon, primært tilbys 6 måneders tjenestetid på UNN-UPS i Tromsø.

LIS leger ved SANKS får godkjent 4 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri, eventuelt 2 år i spesialiteten voksenpsykiatri, eller 1 år sykehustjeneste i spesialiteten allmennmedisin. LIS legen har anledning til å rotere mellom de forskjellige enhetene i institusjonen, og det gis veiledning og undervisning på stedet. Både LIS legene og overlegene tilhører et fagnettverket i Helse Nord sitt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere. Fagnettverket er ansvarlig for to årlige nettverkssamlinger og for telematikkundervisning hver 14 dag. Alle kurs i forbindelse med spesialiseringen vil bli dekket. Det gis gode muligheter for klinisk forskning og faglig utviklingsarbeid som del av det kliniske arbeidet.
Utdanningsplan for faget finner du HER.

Fra høsten 2017 har Finnmarkssykehuset samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet om å undervise legestudenter i Finnmark. Derfor kan leger som blir ansatt hos oss også ha mulighet for en bistilling ved universitetet og et akademisk karriereløp i Finnmark.

Arbeidsoppgaver

 • Inntak, diagnostikk og behandling innenfor et bredt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, i målrettet, tverrfaglig samarbeid med våre andre klinikere ved poliklinikkene
 • Veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Bidra til faglig medisinsk kompetanseheving innen barne- og ungdomspsykiatri lokalt ved BUP’ene, i Finnmarkssykehuset HF og i Helse Nords Utdanningsprogram for Barnepsykiatere
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus tjeneste ihht. Helsedirektoratets krav
 • Bred klinisk erfaring for å møte et vidt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og/eller kulturkunnskap bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidevener
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Interesse for faglige utfordringer i et historisk flerkulturelt område: norsk, samisk, kvensk og russisk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode lønnsbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Reise- og flytteutgifter dekket iht. gjeldende reglement
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Språk

 • Samisk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Arnhild Somby
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: +4778969713
E-post: Arnhild.Somby@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
SANKS, Ungdomspsykiatrisk Avdeling Karasjok, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok
Søk på stillingen