Kort om arbeidsgiver

Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter 3 seksjoner:
Seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for dømte til tvungen omsorg med 5 sengeplasser, som har landsdekkende funksjon som ledd i strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede og Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet som yter landsdekkende tjenester til påtalemyndighet i forbindelse med oppnevning av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker og bidrar til utvikling av norsk rettspsykiatri.
Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til sikkerhet, med 16 sengeplasser. Har ansvar for Helseregion Midt-Norge.
Seksjon forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, som har tett samarbeid med NTNU v/Institutt for psykisk helse og Institutt for psykologi og deltar i SIFER-nettverket. Poliklinikken omfatter Sinnemestring, Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, Fengselspoliklinikk, BASIS (Behandling av seksuallovforbrytere i spesialisthelsetjenesten) og Det finnes hjelp, som er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

 

 

I avdelingen for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er det ledig 1 x 100 % stilling eller 2 x 50% som lege/overlege/psykolog/psykologspesialist knyttet til Behandlingstilbud for seksuallovforbrytere i spesialisthelsetjenesten (BASIS).
Personer med særlig relevant kompetanse og erfaring/med Høyskoleutdanning kan også søke. Det er mulighet for å kombinere med andre deltidsstillinger, for eksempel ved avdelingen.

Vi er ute etter fagpersoner som er motivert for oppgaven og som vil bistå avdelingen med å implementere og drifte dette behandlingstilbudet i Helseregionen Midt-Norge. 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal bistå avdelingen med å implementere og drifte dette polikliniske behandlingstilbud
 • Du har ansvar for poliklinisk behandling, utredning, pasientvurdering og fagutvikling i samarbeid med andre polikliniske tilbud ved avdelingen
 • Du skal bidra i avdelingens arbeid knyttet til følgeforskning, fagutvikling, undervisning og konsultasjon/veiledning, særlig knyttet til behandlingstilbudet
 • Du må kunne bidra ved avdelingens øvrige polikliniske tilbud ved behov
 • Du skal bidra til å kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser.
   

Kvalifikasjoner

 • Du har kunnskap om fagområdene i psykisk helsevern, nærmere bestemt sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen sikkerhetspsykiatri og/eller arbeid med innsatte og/eller seksualovergripere og eller annen relevant erfaring.
 • Du har erfaring fra poliklinisk virksomhet.
 • Du har forskningserfaring.
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for avdelingens virkefelt og evner til å lære deg nye behandlingsmetoder.
 • Du skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø og viser personlig egnethet for å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Du evner å samarbeide og jobbe i team samt bygge relasjoner.
 • Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr

 • Et bredt faglig miljø med muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid, rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen.
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.  
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell gjennom Helsedirektoratet, samt lokal og internasjonal veiledning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht lønn og fritidskompensasjon.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Antje Gross-Benberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98408238
Navn: Olav Burkeland
Tittel: Konst. seksjonssjef
Telefon: +47 41504471
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Brøsetveien 100
7046 Trondheim