Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe i eit lærerikt tverrfaglig miljø med fokus på å behandle heile menneske?
Vi har ledig årsvikariat for lege i 100 %, med mulighet for forlenging/ fast stilling. Oppstart etter avtale.


Vi arbeider tverrfagleg og fagpersonane er fordelt på tre tverrfaglege team. Faggruppene består av legespesialist, legar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulent, sosionom,  idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og logoped. Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk praksis og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profesjonane.Du vil også delta i systematisk fagleg utvikling.

Senteret har eit fagleg samarbeid med fysikalsk medisinsk avdeling ved Nordås/i Helse Bergen og legane deltek fast i internundervisning saman med leger der. Det er gode moglegheiter for deltaking på kurs og vidareutdanningar i tillegg til strukturert opplegg med  internundervisning og kvalitetsutvikling på senteret. Det er også mogleg å legge til rette for  hospitering ved andre institusjonar.

Arbeidsoppgåver
 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam
 • Bidra til å styrke ressursar og muligheiter for pasientar med samansette helseutfordringar
 • Medisinske vurderingar
 • Journal- og epikrise arbeid
 • Undervisning, opplæring og veiledning
 • Deltaking i aktivitetar innandørs og utandørs blir oppmuntra
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege. Lege med midlertidig lisens vil også kunne bli vurdert
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering
 • God generell IKT-kompetanse
 • Gode munnlege og skriftlege norsk kunnskapar
 
Personlige eigenskaper
 • God evne til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg
 • Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderingar.
 • Interesse for forsking og fagutvikling.
 • Personlige eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegar.
 • Dagarbeid kl 08-1530, uten vakter og helgearbeid. Senteret er stengt i forbindelse med jul.
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning.
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser.
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Personalbustad
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Osland
Tittel: Administrerande direktør
Telefon: 57737154
E-post: inger.osland@rkhr.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Lege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Hauglandsvegen 308
6968 FLEKKE
Søk på stillingen