Kort om arbeidsgiver

Avdeling for akuttmedisin, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for LIS 2/3 anestesi i perioden 30.08.0221 - 28.02.2023. 

Avdeling for akuttmedisin har 16 overlegar og 8 LIS 2/3 ved avdelinga. 

Kontaktinformasjon: Gregers Halvorsen har ferie 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.2021

Arbeidsoppgåver

 • LIS 2/3 anestesiologi får utdanning og supervisjon på anestesi og intensiv ved Førde sentralsjukehus
 • Dei deltek i alle dei daglege aktivitetane ved anestesiavdelinga sin legeseksjon inne på sjukehuset
 • I tillegg går LIS 2/3 6-delt forvakt
 • Undervisningsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Godkjend norsk autorisasjon som lege. Norsk turnusteneste er ein fordel
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
 • Arbeidserfaring frå fagfelt som er tellande for sideutdanning i anestesi vil bli vektlagt saman med ferdigheter/kompetanse knytt til utøvelse av anestesifaget.
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Utvise god vurderingsevne, og kunne arbeide strukturert og målretta
 • Interesse og motivasjon for fagfeltet. Inkluderer blant anna motivasjon for å utvikle kommunikasjon og å ha ei viktig rolle i akkuttmedisinsk teamarbeid.
 • Gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper i og utanfor avdelinga. 
 • Oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende. Følgjer opp delegerte oppgåver
 • Innsikt i eigne forutsetningar og kompetansenivå, ber om hjelp når det er nødvendig
 • Bidra aktivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra aktivt til fagleg utvikling, opplæring og undervisning ved avdelinga

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø i ei avdeling med sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Gregers Halvorsen
Tittel: Seksjonsleiar AAM legar Førde (ferie: 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.21)
Telefon: (+47) 918 80 015
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde