Halden Medisinske Senter drives i dag som en solopraksis, og ønskes nå gjort om til 2-legepraksis. Tiltredelse etter avtale.
 
Halden Medisinske Senter ligger midt i gågata i Halden Sentrum, rett over Svanen Apotek og det finnes gode muligheter for parkering i området rundt. Legekontoret ligger i 2.etasje og det er tilrettelagt for rullestolbrukere med heis. Legekontoret har store, lyse og fine lokaler, og inneholder 2 legekontor/undersøkelsesrom, akuttrom, lab, skiftestue, gyn, romslig venteværelse, sekretærrom og pauserom.
 
Nåværende fastlege har ca. 1200 pasienter på sin liste. Kontoret har to sekretærer, én ansatt i 100% stilling med bred og lang erfaring og en nyansatt i 50% stilling. Kiropraktor praktiserer i resten av lokaler i samme etasje.
 
Halden medisinske senter bruker System X journalsystem med nylig oppgradert datasystemer, server og innlagt fiber.  Velutstyrt lab (EKG, spirometri, 24-timers blodtrykkmåler, autoklave , ultralyd, doppler og diverse hurtigtester, og all blodprøvetaking skjer her på lab). 
 
Lokaler står klare til bruk for den nye kollegaen. 
                 
Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2 legevakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det. Det er mulighet å få kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen etter nærmere avtale.
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke.
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 
Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis
 
 Vi kan tilby
  • Rekrutteringstilskudd ved tildeling av hjemmelen.
  • Garanti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. For leger i spesialisering kan vi tilby ALIS-tilskudd på inntil kr 300.000, årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering, for eksempel deltakelse på kurs eller å ha kortere pasientliste under spesialisering.
 
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune ønsker å imøtekomme dette, og kan tilby en «gjenkjøpsavtale». Dette innebærer at dersom du innenfor de 3 første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut til en på forhånd avtalt sum dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.
 
Tilsettingsvilkår:
Det forutsettes at det oppnås enighet med nåværende fastlege om vilkårene for inntreden i legesenterets etablerte kontorfellesskap. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legesenteret.
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 
Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål!
Vi tar sikte på intervjuer av aktuelle kandidater i uke 33-34
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Saqib Shahzad
Tittel: Fastlege
Telefon: 91192090
E-post: saqib777@rocketmail.com
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN