Kort om arbeidsgiver
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Gjennom individuell tilnærming, pasientmedvirkning, forskning og utvikling, skal vi bidra til økt funksjonsevne og mestring.

Vår visjon er Dine ressurser og vår kunnskap – sammen gjør vi en forskjell!
Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering – Kvalitet, Fag, Mestring og Respekt

Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.
Klinikken har aktivitet på Kysthospitalet i Stavern der det er døgnrehabilitering med 35 senger der det drives nevrorehabilitering, rehabilitering etter akutte skader eller sykdom, kreftrehabilitering, ortopedisk rehabilitering, rehabilitering av funksjonelle tilstander m.m.
KFMR har også den største fysikalsk medisinske poliklinikk i Helse Sør-øst. Klinikken har en 12-delt vaktordning med tilstedeværelse på Kysthospitalet frem til kl 1800 og ellers hjemmevakt.   

Stillingen er hovedsakelig knyttet til Nevrologisk rehabiliteringsseksjon.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk inklusive vaktordning
 • Arbeid i tverrfaglige team organisert rundt pasient
 • Veiledning til leger i utdanningsstillinger, undervisningsoppdrag og medisinskfaglig rådgivning
 • Faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Klinisk forskning oppmuntres
 • Samarbeid med relevante interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med erfaring fra botoxbehandling av pasienter med spastisitetsproblematikk 
 • Evne til / erfaring med å ta et helhetlig og overordnet perspektiv
 • Evne til å se fagfeltet i et sykehusovergripende perspektiv 
 • Engasjement og interesse for å lede et tverrfaglig team
 • Må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Søkere må ha norsk autorisasjon  
Personlige egenskaper
 • Interesse for å delta i den videre utviklingen av klinikkens rehabiliteringstilbud
 • Engasjert og faglig nysgjerrig
 • Selvstendighet, gode samarbeidsevner og en sterk gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt når søknadene vurderes
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø i samarbeid med andre faggrupper
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og deltakelse i faglige nettverk og utviklingsarbeid
 • Lav vaktbelastning
 • Konkurransedyktige lønns og arbeidsforhold
Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.
Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).   
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Gro E Aasland
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 92032626
Navn: Helena P.K Nilsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 46635860
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Kysthospitalveien 61
3294 Stavern