Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Bodø kommune / Mørkved legesenter AS har ledig vikariat for fastlege i perioden 01.09.2021 – 31.08.2022.

Stillingen er tilrettelagt som utdanningsstilling for allmennlege i spesialisering (ALIS).

Mørkved Legesenter AS er en veletablert allmennlegepraksis på Mørkved ca. 8 km fra Bodø sentrum. Praksisen består av fire fastleger, tre spesialister i allmennmedisin, én ALIS og tre helsesekretærer.
Legesentret har god erfaring med veiledning av både medisinstudenter, LIS1 og ALIS. Praksisen er godt utstyrt og benytter CGM Allmenn som journalsystem og Pasientsky kommunikasjonsplattform.

Vi tilbyr fast lønn med bonus.

Kvalifikasjoner:
  • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
  • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS1 eller tilsvarende
  • Det forutsettes at søker inngår i spesialistutdanning i allmennmedisin jfr. spesialistforskriftene
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges i tillegg til kompetanse og erfaring
  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes
  • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for egne pasienter (per tiden 700 listepasienter - kan bli økt i ansettelsesperioden)
  • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Bodø kommune inntil 7,5 timer/uke kan tildeles
  • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden)

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 
 
Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Wik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Marius Johansen
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 959 26 607
E-post: legekontoret@morkved.nhn.no
Arbeidssted
Mørkved legesenter AS
Mørkvedsenteret 17
8028 BODØ