Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe i eit lærerikt tverrfaglig miljø med fokus på å behandle heile menneske? Vi har ledig fast stilling for legespesialist i 100 %
Det er ulike spesialitetar som kan vera aktuelle for stillinga, til dømes fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, psykiatri eller allmennmedisin.

Vi arbeider tverrfagleg og fagpersonane er fordelt på tre tverrfaglege team. Faggruppene består av legar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulent, sosionom,  idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og logoped. Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk praksis og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profesjonane.Du vil også delta i systematisk fagleg utvikling.

Senteret har eit fagleg samarbeid med fysikalsk medisinsk avdeling ved Nordås/i Helse Bergen og legane deltek fast i internundervisning saman med leger der. Det er gode moglegheiter for deltaking på kurs og vidareutdanningar i tillegg til strukturert opplegg med  internundervisning og kvalitetsutvikling på senteret. Det er også mogleg å legge til rette for  hospitering ved andre institusjonar.

Arbeidsoppgåver
 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam
 • Bidra til å styrke ressursar og muligheiter for pasientar med samansette helseutfordringar
 • Medisinske vurderingar
 • Journal- og epikrise arbeid
 • Undervisning, opplæring og veiledning
 • Deltaking i aktivitetar innandørs og utandørs blir oppmuntra
 • Veiledning og opplæring av leger i spesialisering
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, psykiatri eller allmennmedisin. Leger med andre relevante legespesialiteter er også av interesse.
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering
 • God generell IKT-kompetanse
 • Gode munnlege og skriftlege norsk kunnskapar
 
Personlige eigenskaper
 • God evne til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg
 • Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderingar.
 • Interesse for forsking og fagutvikling.
 • Personlige eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegar.
 • Dagarbeid kl 08-1530, uten vakter og helgearbeid.
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning.
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser.
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Personalbustad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Osland
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 57737103
E-post: inger.osland@rkhr.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Legespesialist
Send søknad på mail
Arbeidssted
Hauglandsvegen 308
6968 FLEKKE
Søk på stillingen