Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på omtrent 500.000 pasienter og ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen har behandlingsansvar for barn bosatt i Asker, Bærum, store deler av VIken og deler av Innlandet og Vestfold og Telemark. Drammen sykehus har en sentral beliggenhet med enkel tilgang til kollektivtransport og ca. 40 minutters kjøring fra Oslo.

Vi har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering  innen Barnesykdommer, generell pediatri.

Arbeidsoppgaver

Leger i spesialisering deltar i pediatrisk behandling ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus. 

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med. 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
Gruppe I-tjeneste utføres ved OUS eller annen tilsvarende regional enhet.

Stillingene innebærer for tiden 14-delt tilstedevakt.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker leger i spesialisering med interesse for generell pediatri. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for å jobbe med pediatrisk behandling vektlegges ved tilsettingen.

I henhold til helsepersonellovens § 20 a, skal det fremlegges politiattest før tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr

  • Barne- og ungdomsavdelingen har et godt sosialt og faglig miljø på tvers av profesjoner, med alle subspesialiteter representert. Avdelingsoverlege er nærmeste leder, og kan kontaktes vedrørende spørsmål knyttet til stillingen. Vi ber om at søknad sendes elektronisk.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Morken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91804306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen