Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med dialyseenhet. Det er muligheter for B-grentjeneste innenfor kardiologi, lungemedisin og nefrologi. Slagenhet er inkludert i avdelingen. Avdelingen dekker hele Hedmark innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Vi har 3-sjiktet vaktordning med for tiden 10-delt tilstedevakt for LIS, bak turnuslege.

Medisinsk avdeling har følgende stilling ledig:
Lege i spesialisering 2, 100% fast stilling med grenstilling gastro. Ledig f.o.m. 01.09.2021.

Ved intern ansettelse vil vikariater ble ledig.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt.
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søkere forutsettes å ha fullført LIS1-tjeneste 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Dersom det som følge av ansettelse skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger. Gruppe 1 sykehus kan da avvike.
 • Egen erklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anders Meyer-Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62438592
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Elverum
Kirkeveien 31
2418 Elverum