Kort om arbeidsgiver
I Horten kommune har 22 av 23 fastleger fulle lister og ventelister. En ny flink fastlege vil sannsynligvis raskt opparbeide seg et hensiktsmessig pasiengrunnlag. Inntil  praksisen oppnår 500 pasienter, vil legen være garantert et driftstilskudd tilsvarende 500 pasienter, en ordning som varer i 2 år etter oppstart. Legekontoret vil utvides fra en  veletablert en-legepraksis til en to-legepraksis. Den andre legen i praksisen er en erfaren spesialist i allmennmedisin. For leger som ikke er ferdig spesialister, vil kommunen opprette ALIS-avtale med bl.a. veiledning og ALIS-tilskudd. Gode økonomiske betingelser for oppstart og løpende driftsutgifter. Praksisen ligger lett tilgjengelig ved tidligere Horten sykehus, som nå bl.a. inneholder LHL-sykehuset i Vestfold, legevakt, kommunens ØHD-avdeling, omsorgsboliger og Horten helsehus. Legekontoret er godt utstyrt og har erfarne medarbeidere.  System X journalprogram. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge politiattest for godkjenning
Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Navn: Torbjørn Aunan
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 45230666
E-post: torbjorn.aunan@horten.kommune.no
Navn: Domenico Stefania
Tittel: Fastlege
Telefon: 90088996
E-post: dstefania@gmail.com
Navn: Linda E. Mehammer
Tittel: Konst. leder Legetjenester
Telefon: 99042001
E-post: linda.mehammer@horten.kommune.no
Arbeidssted
Harald Pedersens gate 9b
3182 HORTEN