Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert ved Storbyen Legesenter som ligger sentralt i Sarpsborg (Storbyen kjøpesenter, Roald Amundsens gate 23). Storbyen legesenter ble etablert år 2000 med to fastleger og er svært veldrevent med en stabil personell situasjon. Som et ledd i å skape en beredere faglig, og kollegialt felleskap, ble det søkt om og etablert en ny null-listehjemmel i 2019. Det er denne som nå utlyses.
 
Det brukes Pridok som erstattet Winmed 2. i 2018. Pridok er et nytt og moderne skybasert system med mulighet for hjemmekontor. Tilknyttet Norsk Helsenett.
Effektiv drift og digitalisering var høyt prioritert fra starten. Derfor ble det ikke opprettet noen papir-arkiv og alle dokumenter er blitt scannet og lagret som tekst med OCR-teknologi. Fullt digitalt arkiv siden 20 år tilbake og i søkbart tekstformat, gjør at legene bruker mindre tid på administrasjon og mer tid til medisinsk behandling. Legene får en faglig stimulerende arbeidsplass når de kan støtte sine faglige vurderinger og diagnostikk på raskt tilgjengelig, digitalisert historikk av tidligere EKG, Spirometri, 24-timers BT og EKG.
 
Det er et svært godt arbeidsmiljø. Det er store lokaler med ventesone, ekspedisjon, moderne laboratorium, gynekologirom, akuttrom, kirurgrom, lunsjrom og 3 legekontor. Mulighet for leie av parkeringsplass på kjøpesenteret, ellers gateparkering etter gjeldende regler.
 
Hjemmelens nåværende listetak kan økes når som helst etter ønske. Til tross for hjemmelens nåværende listestørrelse (ca. 500), er det i praksis grunnlag for en omsetning basert på 1100 pasienter ved oppstart ved at en av senterets 3 fastleger har arbeidet i redusert omfang siste 2 år. Det er et godt faglig samarbeid mellom leger for å gi best mulig tilbud til alle pasienter ved senteret.
 
For mer informasjon ta kontakt med nåværende hjemmelsinnehaver: Azitah Hosseini, tlf. 922 86 592
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske.
Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Storbyen Legesenter. Partene kan på forhånd avtale nemdsavgjørelse dersom man ikke blir enige.
 
Krav til utdanning
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin evt. påbegynt spesialitet. Kommunen et tilbyr systematisk LIS3 forløp.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlig egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet.
Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Storbyen legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Azitah Hosseini
Tittel: Fastlege
Telefon: 922 86 592
E-post: azitahhosseini@yahoo.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Alexandra Utgaard
Tittel: Fastlege
Telefon: 425 00 239
E-post: a.u.legetjenester@gmail.com
Navn: Benny Adelved
Tittel: Fastlege
Telefon: 918 21 393
E-post: benny@adelved.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Storbyen Legesenter
Roald Amundsens gate 23
1723 SARPSBORG
Søk på stillingen