Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Sørbyen legegruppe er en legegruppe der kommunen drifter kontoret og har personalansvar for hjelpepersonell, såkalt 8.2 kontor. Legegruppen har 5 fastlegehjemler, og har tilhold i moderne lokaler sentralt i Sørbyen i Gjøvik, nært Gjøvik sentrum. Det er gode parkeringsmuligheter og et godt offentlig transporttilbud.

Legegruppen benytter CGM Journal og har CrediCare betalingssystem. Sørbyen legegruppe har godt etablerte interne rutiner og prosedyrer, i tillegg til regelmessig internundervisning/smågruppe og interne arbeidsseminar for alle på kontoret.

Totalt er det i dag ca. 5200 pasienter knyttet til kontoret. Det er ansatt 5 helsesekretærer i til sammen 4.3 stilling. 

Sørbyen Legegruppe har nå to ledige fastlegehjemler som kan overdras uten omkostninger i selvstendig næringsdrift (ASA 4310 pkt. 8.2) 

Hjemlene har i dag en listestørrelsepå 1000 og 1090 pasienter, og de er ikke tilpliktet kommunale bistillinger. 

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset  Innlandet Gjøvik.
 • Kommunal bistilling tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3).
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid ifastlegepraksis og legevakt.
 • Den/de som tilbys fastlegehjemmel må forholde seg til Internavtalen mellom legene i Sørbyen legegruppe.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
 • Godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
 • Spennede og variert praksis med engasjerte kollegaer i et nylig oppusset og velutstyrt legekontor, med etablerte rutiner og stabilt helsepersonell. 
 • Ingen økonomisk risiko ved oppstart og etablering siden hjemmelen overdras uten omkostninger. 
 • Som næringsdrivende fastlege har man stor fleksibilitet i arbeidshverdagen. Man har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret sitt slik man ønsker det. Gjøvik kommune legger til rette for en driftsmodell hvor kommunen har ansettelses- og oppfølgingsansvar for helsepersonell, samt innkjøp av forbruksmateriell og medisiner for praksis i samarbeid med legene.
 • Kommunen ønsker å ivareta deg som ny hjemmelshaver, enten du er under spesialisering eller ferdig utdannet spesialist. Som registrert utdanningsvirksomhet har kommunen ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin (ALIS). Vi vil tilrettelegge for fortsettelselse eller oppstart i spesialiseringsforløpet i allmennmedisin for aktuelle søkere iht. sentrale føringer og kommunens utdanningsplan hvor det bla. tilbys veiledning og supervisjon utover kravet i spesialiseringsordningen.  
 • I Gjøvik kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.
 • Gjøvik kommune søker tilskuddsordning gjennom Helsedirektoratet for selvstendig næringsdrivende ALIS og ALIS avtale inngås.
Tilskuddet innebærer en utgiftsdekning på inntil kr 300 000 i spesialiseringsforløpet som kan benyttest til:   
 •  praksiskompensasjon ved fravær til kurekstra veiledning og     supervisjon   
 •  kompensasjon for eventuell listereduksjon i spesialiseringsforløpet
 •  andre utgifter relatert til spesialiseringsforløpet                    
Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn,religion, funksjonsevne, alder.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Sørbyen legegruppe
Kontaktpersoner
Navn: Johanne Vikin
Tittel: Fastlege
Telefon: + 47 970 07 801
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: + 47 926 91 060
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sørbyen legegruppe i Gjøvik
Valdresvegen 4
2816 Gjøvik
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image