Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling samt et års vikariat for lege i spesialisering ved Patologi avdeling  i Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi diagnostikk og obduksjoner. Avdelingen er lokalisert i Bodø.
Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer, LIS og patologer.   

Ved vår patologiavdeling tilbyr hele spesialistutdanningsløpet i patologi ved Nordlandssykehuset HF i Bodø. Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Patologi avdelingen har 8 overleger og 3 LIS stillinger. LIS jobber tett med overlegene og deltar aktivt i alle diagnostikk aktiviteter i histologi, cytologi, frysesnitt og obduksjoner. I tillegg deltar LIS i undervisningen og på MDT møter med alle kliniske avdelinger på sykehuset.   

Det er også mulighet for forskning og fagutvikling, og legene på patologi har et meget godt arbeidsmilijø som scoret svært høyt i alle de obligatoriske analysene knyttet til det. Avdelingen er akkreditert under Norsk akkreditering standard. 

Arbeidsoppgaver
 • Beskrivelse og beskjæring av vevspreparater (makro).
 • Diagnostikk av histologi og cytologi preparater under veiledning av patologer.
 • Deltar i Obduksjoner (både sykehuset og rettslige) under veiledning.
 • Internundervisning for LIS og overleger på patologi avdelingen etter rotasjon.
 • Deltakelse på tverrfaglige møter som er knyttet til ulike type kreft.
Kvalifikasjoner
 • Fullført LIS 1 (turnus)
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring innenfor Patologi 
 • Behersker norsk (muntlig og skriftlig).
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som;
 • har gode samarbeidsevner
 • Interessert i patologifaget
 • er forskningsorientert
 • liker å jobbe i team
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Meget god veiledning og arbeidsmiljø
 • Hele spesialiseringsperiode i Bodø
 • Moderne fasiliteter
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Khalid I M Al-Shibli
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 75578438
E-post: Khalid.Al-Shibli@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykhuset
Bodø
8092 BODØ