Kort om arbeidsgiver

Vi søker en ny kollega! Ved BUP Klinikk Alta  har vi ledig 1 x 100% fast stilling for overlege/barnepsykiater. Er du den rette søkeren for oss? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!

BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. Målgruppen består av pasienter med sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som medfører ulik grad av funksjonstap. BUP Alta har 16 fag- og 2 merkantile stillinger. BUP- Alta er en av fire enheter ved Avdeling for psykisk helsevern ved Klinikk Alta.  De øvrige enhetene er Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sengepost psykisk helsevern (voksne) og Sengepost rus (TSB). Opptaksområde er Alta- og Loppa kommune med totalt ca. 5000 barn og unge i alderen 0 - 18 år.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk og barnepsykiatrisk utredning og behandling av barne- og ungdomspykiatriske tilstander i flerfaglige team
 • Deltagelse og bidrag til inntaksmøter, diagnosemøter og behandlingsmøter
 • Utdanningsstøtte til LIS: Veiledning, deltagelse i utdanningsutvalg og internundervisning ved BUP-Alta og i Helse Nords utdanningsprogram
 • Bidra med samhandling og veiledning til eksterne samarbeidspartnere rundt pasientene: fastleger, helsestasjon, barnevern, PPT, skoler og andre i spesialisthelsetjenesten m.fl.
 • Reisevirksomhet vil være svært begrenset i omfang og kun innenfor vårt opptaksområde

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner  
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til å vokse på faglig
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et dynamisk og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Reise- og flytteutgifter dekket etter gjeldende flyttereglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Storhaug
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 98084312
Navn: Christel Sundsfjord
Tittel: Psykologspesialist
E-post: Christel.Sundsfjord@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
BUP, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Dr. kvammes vei 31
9510 Alta
Søk på stillingen