Lyngen kommune har en ledig fastlegehjemmel, for tiltredelse etter avtale. Stillingen inkluderer 80% fastlegehjemmel med vel 500 pasienter på listen.
 
Lyngen er nabokommune til Tromsø, og med en fantastisk natur som innbyr til en rekke fritidsaktiviteter som toppturer, fiske og fjellvandring.  Legekontoret er lokalisert til kommunesenteret Lyngseidet, og består av totalt seks fastleger og en LIS1.
 
Økonomiske forhold er gunstig, og innebærer følgende:
 • Gratis overtagelse av fastlegehjemmel
 • Gunstig lav månedlig husleie som dekker personell og kontormateriell/ utstyr
 • Praksiskompensasjon, utjevningstilskudd og basistilskudd går i sin helhet til fastlegen, og gir et godt månedlig overskudd etter husleie.
 • Kommunen dekker kostnader knyttet til spesialisering i allmennmedisin
 • Det er ikke avsatt kommunal stilling, men kan være aktuelt på sikt.
 
Detaljer om driften, og din arbeidshverdag:
 • Tre dagers klinisk uke, de andre to dagene disponeres som hjemmekontor for administrasjon og avspasering etter overtid og vakt. Arbeidssted er primært legekontoret på Lyngseidet.
 • Normalt legevakt en gang hver 14.dag
 • Det er en egen avdelingsleder som drifter tjenesten og legevakten.
 • Benytter per i dag System X  i fastlege driften
 • Stor vekt på faglig utvikling og mulighet til spesialisering innen allmennmedisin
 
Kommunens forventninger til søkere er følgende:
 • Søker må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Relevant kompetanse knyttet til funksjon som vakthavende lege og allmennpraksis
 • Det legges særlig vekt på personlige egenskaper og samarbeidsevne ved tilsetning.
Søknad må være sendt på e-post til kommuneoverlege  hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no innen 09.07.21 kl. 12.00.
 
Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lyngen kommune
Kontaktperson
Navn: Hans-Olav Holtermann Eriksen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 976 17720
E-post: hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lyngseidet
Kjosveien 20
9060 LYNGSEIDET