Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Kristiansand har ca 170 årsverk, og gir medisinsk tilbud til barn og unge 0-18 år. BUA har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og områdefunksjon for nyfødtintensiv, barneintensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte. Avdelingen har fire enheter: Nyfødtintensiv, barne- og ungdomspost med poliklinikk, Habiliteringstjenesten for barn og unge, og Regionalt senter for intensiv barnehabilitering. Avdelingen har 14 senger for infeksjonsmedisin, onkologi og generell pediatri. Omkring 85 % av innleggelsene er øyeblikkelig hjelp. Nyfødtintensiv har i tillegg 13 senger for syke nyfødte barn med gestasjonsalder ned til 28 uker. BUA utfører medisinske undersøkelser på Statens Barnehus i Agder. Avdelingen gir videre, i samarbeid med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, tilbud til barn og unge med sykelig overvekt (Smart livsstil). Avdelingen har ukentlig legetilsyn av nyfødte ved sykehuset i Flekkefjord.
HABU yter tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge med ulike medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, nevrologiske utviklingsforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser og ervervede hjerneskader. Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) driver behandlingstilbud, fagutvikling, forskning og formidling for hele helseregionen.

SSHF har to barneavdelinger, som er funksjonsfordelt. Godt samarbeid mellom avdelingene er viktig.

Avdelingssjef skal være en samlende kraft i et høykompetent og flerfaglig arbeidsfellesskap med mange samarbeidende instanser og avdelinger, og vil ha en viktig lederstilling i klinikken. SSHF går inn i en ny strategiplanperiode, og avdelingssjef vil kunne bidra til utviklingen av fag og kvalitet, og på fremtidens tilbud til befolkningen på Agder

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver
 • Avdelingssjef har det overordnede ansvaret for kvalitet, pasientsikkerhet, pasientbehandling, personal, drift og økonomi og er klinikkdirektørs rådgiver innenfor barn- og unges somatiske helse
 • Avdelingssjef har i dag 4 enhetsledere, og direkte lederansvar for legegruppen. Dersom vi ansetter avdelingssjef som ikke er lege utpekes en med.faglig rådgiver
 • Avdelingssjef representerer avdelingen i sentrale fagfora, lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Klinikken og helseforetaket har en utfordrende økonomisk situasjon. Avdelingene jobber aktivt med modernisering, digitalisering og effektivisering som sikrer bærekraftige arbeidsmetoder av høy kvalitet
 • God kommunikasjon og kontakt med samarbeidende avdelinger, instanser og kommuner er viktig
Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker primært søkere med bakgrunn fra barne- og ungdomsmedisin, og med erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Ledererfaring er en fordel. Søkere med annen relevant kompetanse vil bli vurdert
 • Forståelse for økonomiske rammer og effektiv drift er vesentlig
 • Erfaring fra omstillings- og endringsprosesser 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Særlig viktig er:
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevne
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til strategisk tenking 
 • Fleksibilitet og arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø  
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av klinikken i årene fremover
 • Lønn etter avtale 
 • Det kan legges til rette for noe klinisk arbeid, men ledelse er avdelingssjefens primæroppgave
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Nina Hope Iversen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 905 92 101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen