Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune er læringsinstitusjon for allmennleger i spesialisering (ALIS) til spesialiteten allmennmedisin. ALIS kan være både fastleger i næringsdrift og fastlønnede leger i kommunen, samt at de kan spesialisere seg i ny eller gammel ordning. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet etter spesialistforskriften som innebærer oppfølgingsansvar for ALIS som spesialiserer seg i ny ordning. Ansvaret er plassert i Enhet for allmennmedisin i Etat for helsetjenester, hvor også Bergen legevakt, Bergen ØHD, Fengselshelsetjenesten, Helsevernenheten og Kontor for skjenkesaker er organisert. 

Kommunen tilbyr tjeneste på læringsarenaer som legevakt, øyeblikkelig hjelp døgnenhet, sykehjem, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og allmennpraksis. Kommunen kan inngå avtaler med ekstern læringsarena, som f.eks. privat sykehjem - om institusjonstjeneste.Stadig flere spesialiserer seg etter ny ordning og den kommunale oppfølgingen vil bli organisert slik at ALIS sikres et godt løp på alle læringsarenaer. Det er etablert et læringsarenateam som skal være et samarbeidsorgan mellom læringsarenaene.

For å styrke oppfølgingen søker Enhet for allmennmedisin etter kommunal leder for ALIS. Det er behov for inntil 100% stilling, men deltidsstilling(er) er aktuelt. I så fall kan stillingen inngå som kommunalt arbeide. Stillingen er plassert i Enhet for allmennmedisin på Bergen helsehus, der også ALIS-kontor region Vest er plassert.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av ALIS i Bergen og sikre veiledning, supervisjon og individuelle utdanningsplaner etter spesialistforskriften
 • Etablere og videreutvikle systemer for oppfølgingen av ALIS
 • Faglig hovedansvar for ALIS i kommunen
 • Administrere ALIS-tilskudd
 • Koordinere læringsarenateamet slik at ALIS får tilpasset utdanningsløp på flere læringsarenaer
 • Samarbeide med ALIS-kontor Region Vest og andre relevante instanser
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra kommunale helsetjenester
 • Erfaring som fastlege
 • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter deg som har sans for organisering og tilrettelegging
 • Strukturert og målrettet pådriver for oppfølgingen av ALIS
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Spennende faglig miljø
 • Mulighet for å påvirke fremtidig kommunal oppfølging av ALIS
 • 50-100% stilling vil kunne gi tellende tjeneste til spesialisering i samfunnsmedisin. Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon også for samfunnsmedisin, og vil gi individuell utdanningsplan, veiledning og supervisjon etter ny spesialistforskrift
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Merethe Brattetaule
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40828939
Arbeidssted
,
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image