Rana lokalmedisinske senter (2021/2560)

Fastlønnet stilling for spesialist i allmennmedisin eller ALIS-lege i Rana kommune

Rana kommune - Nord-Norges tredje største kommune med 26 000 innbyggere ligger ypperlig plassert med nærhet til både fjell og fjord. Her er gode kommunikasjoner med flyplass, jernbane, hoved trafikkåren E6 gjennom Nordland og med noen få mils avstand til Sverige. Byen har et allsidig kulturliv med teater, et utmerket ballettmiljø, et rikt musikkliv og gode fritids- og rekreasjonstilbud. Idrett- og sportstilbudet er godt utbygd, bl.a. med et ski- og alpinanlegg og egen golfbane.

Rana lokalmedisinske senter har ledig
  • 100% fast stilling for fastlege / lege i spesialisering i allmennmedisin, fra 01.09.2021
Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med seks fastleger og to LIS-1-leger. Vi skal nå utvide med en ny legestilling. Alle legene har fast lønn. Senteret tar seg av gjestepasienter, legetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke har fastlege i kommunen, samt rød respons på dagtid – i tillegg til egne listepasienter.

Listestørrelsen beregnes ut fra antall kurative dager og er ca. 180 pasienter per kurative dag. Den nye hjemmelen er tenkt å ha kurative pasientdager fire dager i uka, og andre kommunale oppgaver (tilsynslegeoppgaver, helsestasjon, veiledning, smittevern mm) den femte dagen. Det gir en listestørrelse på ca. 720. Dersom det ikke blir aktuelt med andre oppgaver vil listestørrelsen settes til ca. 900.

Vi holder til i sentrum av Mo i Rana, men skal i løpet av høsten 2021 flytte inn i nye større lokaler samlokalisert med hjemmesykepleie, tildelingskontor og kommunal psykiatritjeneste.
Vi er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere, og senteret deltar i pilotprosjektet «primærhelseteam». Vi har fokus på teamarbeid rundt pasienten. Sykepleiere utfører for eksempel rutinekontroller av pasienter med kroniske lidelser og andre helseundersøkelser, i samarbeid med fastlege.

Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse per vakt, og vaktdøgnet er delt i to.

Vi søker etter en lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin og ønsker spennende faglige utfordringer. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
  • Søker må ha norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste.
  • For personer med utdannelse fra et EU-land hvor det ikke er krav om turnustjeneste, er det ønskelig med relevant arbeidserfaring fra Norge
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
  • Må kunne arbeide selvstendig og i team.

Leger som ansettes må være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin for å kunne motta refusjoner fra HELFO.

To referanser må oppgis.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
seksjonsleder Silje Røssvoll, e-post: silje.rossvoll@rana.kommune.no, tlf:. 97953447 eller kommuneoverlege Frode Berg, e-post: frode.berg@rana.kommune.no, tlf.: 41206706

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 06.07.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Telefon: +47 41206706
Navn: Silje Røssvoll
Telefon: +47 75143200/+47 97953447
Hjemmeside
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
MO I RANA
8622 MO I RANA