• Listelengde: 1000
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig 1-års vikariat ved Vålerenga helsesenter i Oslo.

Søker vikar til min liste, ca 1000 pasienter, fin og variert liste med nogså ung listepopulasjon.

100% stilling i ett år fra 01.10.21.

4 kurative dager, 1 papirdag, gode inntjeningsmuligheter.


Velutsyrt og veletablert legesenter, meget godt organisert, fine lokaler, 4 hyggelige kollegaer.
legevakter ved Oslo kommunale legevakt (ganske enkelt å bytte bort hvis ønske/behov).

Søker må ha norsk autorisasjon, snakke godt norsk og ha rett til refusjon fra HELFO. Ønskelig at LIS1/turnus er gjennomført.

Personlig egnethet og erfaring fra fastlegesenter vektlegges.

Kortfattet søknad kan sendes til:
Juned13@hotmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Juned Mahmood
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90969459
E-post: juned13@hotmail.com
Arbeidssted
Vålerenga helsesenter
Østerdalsgata 1A
0957 OSLO