Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen:
Hjemmelen er ledig fra 1.september 2021. Senere oppstart kan også avtales frem mot 1.mars
Legekontoret flyttet inn i nye lokaler i 2016, hvor inventar er oppgradert og her finnes mesteparten av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Det benyttes CGM journalsystem.
 
Stabil og velopparbeidet liste med god alders- og kjønnsspredning, p.t. en listestørrelse på 1050 pasienter.
Gode rammebetingelse og ikke minst arbeidsmengder som har vært familievennlig med små barn hos tidligere hjemmelsinnhaver.
Ingen nåværende kommunale oppgaver og beskjeden legevaktbelastning, men mulighet for økt vakthyppighet om ønskelig.
 
Det er et velrenommert legesenter med et trivelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø.
Her er det erfarne og dyktige helsesekretærer som har jobbet på kontoret i over 20 år sammen med to kollegaer som er spesialister i allmennmedisin.
Kommunen har 55 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Einar Koren 979 78 665
Kommunen har 55 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.
Økonomisk støtte:
 • Kommune vil sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe veileder.
 • Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Det vil gis økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis for inntil 288 000 kr per år.
Ytterligere forslag om økonomiske støtteordninger er til politisk behandling ila. juni.
For stillingen generelt gjelder:
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke.
 • Deltakelse i kommunal legevakt.
 • Søker bør være ferdig med LIS 1.
 • Svært gode norsk-kunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved tiltredelse
 • Legesenteret drives som DA og ny fastlege må bli med på driftsmodellen og inngå internavtale med de andre legene.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Søknadsfrist: 05.07.2021
 
 
For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen kontakt:
kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Arbeidssted
Kilen legesenter
Kilgata 9
3217 SANDEFJORD