Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en spennende 100% avtalehjemmel i øyesykdommer.

Avtalehjemmelen er lokalisert i Narvik, med mulighet for alternativ lokalisering. Oppstart kan skje etter nærmere avtale med Helse Nord RHF. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. 
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktperson
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Narvik
Narvik
8515 NARVIK
Søk på stillingen