• Listelengde: 1000
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Søker legevikar 20-50% på veldrevet fastlegeliste, oppstart og varighet kan tilpasses. Det er ikke legevakt tilknyttet vikariatet. Arbeidstid 08.00-15.30.
Ta kontakt på tlf 975 37465, el e-post ann.trude.noto@kroken.nhn.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ann-Trude With Notø
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 97537465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Arbeidssted
Kroken legekontor AS
BA Løvoldsveg 12
9022 KROKELVDALEN