Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

01.10.2021 blir det ledig en fast stilling som overlege ved Brystdiagnostisk senter, Avdeling for brystdiagnostikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Oppstart etter avtale. Det er ønskelig at søker har erfaring med brystdiagnostikk og kan tenke seg å delta i forskningsprosjekter.   

Brystdiagnostisk senter er lokalisert i moderne lokaler i OCCI bygget ved Radiumhospitalet. Senteret har 4  mammografiapparater (med tomosyntese) og 4 ultralydlaboratorier. MR mamma er en viktig metode innen brystdiagnostikk og utføres i økende grad ved brystkreftutredning og i forbindelse med onkologisk behandling. Det planlegges å starte med MR veiledet biopsitaking i 2022. Kontrastmammografi er under utprøving, og vil forhåpentligvis bli implementert i 2022. Mammografiscreening foregår i egne lokaler ved Aker sykehus med to mammografiapparater. Bildene blir gransket ved brystsenteret.  

Ukentlig blir det avholdt 5 mulitidisiplinære møter som videooverføres mellom Radiumhospitalet og Aker/Ullevål. Det er tett samarbeid med kirurger, onkologer og patologer. Internundervisning for legene ukentlig.
 
Brystdiagnostisk senter deltar i flere forskningsprosjekter og har for tiden en doktorgradskandidat. Senteret har som mål å øke forskningsaktiviteten.
Det kan bli aktuelt at avdelingen overtar ansvaret for deler av thyreoidea diagnostikken.   

Våren 2024, når det nye klinikkbygget står ferdig, vil et moderne brystsenter med alle spesialiteter bli samlet på Radiumhospitalet.  

Det er et hyggelig arbeidsmiljø og en stabil legestab med 11 overleger.  


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Mammografi/ultralyd og intervensjon
 • MR mamma
 • Mammografiscreening
 • Tverrfaglig møtevirksomhet
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av LIS og medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Det er ønskelig at søkeren har erfaring med mammadiagnostikk
 • Søkeren må beherske godt et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne og personlige egenskaper
 • Forskningsinteresse/erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Evner å sette pasient og kvalitet i fokus 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Liker å jobbe tverrfaglig 
 • Strukturert, effektiv og løsningsorientert 
 • Faglig fokus og interesse av å delta i forskning og utvikling av faget 
 • Bidrar til å skape et hyggelig og trygt arbeidsmiljø  

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og engasjerende fagfelt med mye pasientkontakt 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Personlig og faglig utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift  
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Marit Muri Holmen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40873554
Navn: Åse Tangerud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97723131
Arbeidssted
Brystdiagnostisk senter, Oslo universitetssykehus HF
Ullernchausseen 64
0379 Oslo
Søk på stillingen