Bydel Alna har ledig fastlegehjemmel ved Alna bydel legene AS. Pasientlisten er p.t. på 844 med et listetak på 1 200 for hjemmelen. Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden.

Legesenteret er en solopraksis bestående av en enkelt fastlege. Legesenteret vil ikke kunne drives videre som solopraksis, og må inngå i et fellesskap som en gruppepraksis med annet legesenter i bydelen.

Overtakende fastlege vil kunne medvirke til hvilket av bydelens legesenter det vil være ønskelig å inngå fellesskap med. Legesenteret har p.t. ikke lokaler tilpasset gruppepraksis, og overtakende fastlege vil måtte påregne å fysisk flytte sin legepraksis til annen gruppepraksis/ flerlegesenter. Journalsystemet som benyttes ved praksisen er CGM.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
 • Deltakelse i legevakt.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Bidrag i bydelens plan og utviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Det kan også være aktuelt å legge vekt på annen tilleggskompetanse som er relevant for å sikre bedre kvalitet og bydelens ønske om fastlegers rolle inn mot tverrfaglighet i team.
 • Erfaring, god kompetanse og interesse for utviklingsarbeid.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
 • Interesse for kvalitetsarbeid og et ønske om å bidra til legesenteret i dette arbeidet.
 • Erfaring med kvalitetsarbeid er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse.
 • Personlig egnethet.
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
 • Høy motivasjon, samt engasjement for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Erfaring fra teambasert arbeid er en fordel. 
Vi tilbyr
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må innen nærmere angitt frist (maksimalt innen 9 mnd.) etter overtakelse inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med andre legekolleger (inngå i en internavtale med annet fastlegesenter) i en gruppepraksis i bydelen. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn. Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.

Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. WebcruiterID: 4379124993.

I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
Vi tilbyr
Mulighet til å inngå i et legefellesskap med en av bydelens flerpraksiser. Det er mange godt drevne legepraksiser i bydelen, og det er gode muligheter for å inngå i et legefellesskap med både gode fag- og arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.
Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Les mer om 
Bydel Alna

Lønnstabell for Oslo Kommune
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktperson
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 97559474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Alna bydel legene AS
Trygve Lies Plass 1
1051 OSLO