Kort om arbeidsgiver
Det er ledig stilling som kommuneoverlege i Gjesdal kommune. Vår nåværende kommuneoverlege går av med pensjon, og vi skal ansette ny kommunelege. Stillingsstørrelse kan diskuteres, og det er mulighet for å kombinere stillingen med andre arbeidsoppgaver.  
 
Kommunelegene i jærkommunene har et utstrakt samarbeid og i forbindelse med pandemien har de en felles vakt ordning. Det er en godt fungerende samfunnsmedisinsk gruppe i området som man vil inngå i.
 
Kommuneoverlegen vil være i stab til kommunalsjef for Helse og velferd, men vil jobbe tett med resten av organisasjonen. Kommuneoverlegen har en viktig rolle i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet og i den kommunale planleggingen.
 
Gjesdal er en Smart kommune, der fokus er tidlig innsats og forebygging. Vi har korte avstander mellom de ulike nivåene, og i Gjesdal får man mulighet til å være og utgjøre en forskjell.

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av LIS1 og LIS3 leger i allmennmedisin
 • Miljørettet helsevern
 • Folkehelsearbeid
 • Helsemessig beredskapsarbeid
 • Smittevern
 • Drift av fastlegeordningen
 • Medisinsk faglig rådgivning i kommunen
  Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Fortrinnsvis spesialist eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin, alternativt allmennmedisin
 • Gjerne erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste
  Egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stig Egeland
Tittel: Kommunalsjef Helse og velferd
Telefon: 97873472
E-post: stig.egeland@gjesdal.kommune.no
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: Kommuneoverlege Gjesdal
Telefon: 90115005
E-post: hans.petter.torvik@gjesdal.kommune.no
Arbeidssted
Rettedalen 1
4330 ÅLGÅRD
Søk på stillingen