Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Stillingen er i hovedsak ment for ivaretagelse av somatiske problemstillinger hos pasienter innlagt ved våre døgnavdelinger. Det vil også være anledning til å få et innblikk i den psykiatriske behandlingen som foregår ved Modum Bad.

Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet Avdeling for angstlidelser, samt at den vil dekke lege-oppgaver ved andre avdelinger ved behov. Oppgavene vil bl.a. innebære ansvar for undersøkelser ved somatiske innkomst, somatiske vurderinger/behandlinger, legemiddelsamstemming og oppfølging av legemiddelbruk.

For mer informasjon om de ulike avdelingene ved Modum Bad vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no
Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege, eller midlertidig lisens. Dette vikariatet kan passe for deg som venter på LIS-1-tjenste.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Vi tilbyr
  • En spennende stilling innenfor et fagfelt i rask utvikling
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Tiltredelse:
15. august 2021 eller etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Berg Houmb
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 472 59 344
E-post: heidiberg.houmb@modum-bad.no
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 32 74 97 00 / 922 44 320
E-post: marit.opsahl@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen