Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling er en del av Medisinsk klinikk og har 21 senger, hvorav 11 er tilknyttet egen slagenhet. Avdelingen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for hele Vestfold fylke. Avdelingen har 9-delt bakvakt for overleger og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i postarbeid, drift av dagenhet og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse.

Det er ledig fast LIS 2 (3) stilling innen nevrologi fra 01.09.2021 eller annen dato etter avtale. 

Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat fra 01.09.2021-31.12.2021, med mulighet for forlengelse.

Spesialiseringsperiode hos samarbeidsforetak er normalt ved OUS. 

Søkerne bes om å legge ved Legeforeningens "Søknadsblankett legestillinger". 

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege, gjerne innen nevrologi
 • Gjennomført norsk turnustjeneste (LIS 1)
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge 
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt
 • Pasientorientert, hyggelig og gode samarbeidsevner
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk (muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutførelse 

Vi tilbyr

 •  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

  Vi ber alle søkerne vedlegge dokumentasjon for utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesi
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kennet Idland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
E-post: kennet.idland@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen