Vil du jobbe som fastlege i Kragerø og ha tilgang til en av landets mest solrike kyststripe?
 
Beskrivelse av stillingen og arbeidsstedet
Ledig fastlegehjemmel i veldrevet praksis med 4 allmennleger ved Legene i Løkkebakken, der 3 av legene er spesialister.
Legene i Løkkebakken ligger i Kragerø sentrum. Legesenteret  har et moderne og velutstyrt laboratorium, samt flinke og erfarne legesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legebemanning over år. Det planlegges å flytte legesenteret til nye moderne lokaler ved bryggekanten i sentrum i januar 2023.
Den ledige hjemmelen har en liste på rundt 620 pasienter og vil åpnes for inntil 700 pasienter fra august. Listen kan økes ytterligere. Det er gode muligheter for å etablere seg som fastlege i Kragerø, med gode inntjeningsmuligheter innenfor tilnærmet normal arbeidstid. Vi ønsker en samarbeidsvillig ny kollega velkommen til spennende arbeid i vårt legesenter. Vi ser gjerne at søker er ung og entusiastisk. Veiledning i spesialiseringsløp kan gis.
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med avtaleverk (ASA 431). Kommunen vil kunne bistå med tilskudd til flytting, samt oppstart og tilrettelegging for spesialiseringsforløp i allmennmedisin.
Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk. Deltakelse i Kragerø kommunale legevakt etter gjeldende avtaler. Stilling kan om ønskelig tilpliktes kommunal bistilling opp til 7,5 t pr uke etter gjeldende avtaler
Kvalifikasjoner
Det søkes etter en lege med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
Personlig egnethet og faglig kompetanse tillegges vekt.
Tilsetting og tildeling av hjemmel finner for øvrig sted etter gjeldende avtaleverk. Tiltredelse medio september 2021. Søknadsfrist: 4.7.2021.

Kontaktpersoner: Legene i Løkkebakken,
v/ fastlege Kristin Rist tlf 9900 5380, eller
Kragerø kommune v/ kommunalsjef Alv Dag Brandal, mob 414 10 739
Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no
 
Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel
 
Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vår Personalavdeling v/ Berit Rønning Clausen.
tlf.: 90693130 eller mail: berit.r.clausen@kragero.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktperson
Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41410739
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legene i Løkkebakken
Løkkebakken 12
Søk på stillingen