Kort om arbeidsgiver

Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus har 2 ledige vikariater som overlege eller lege i spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin. Vi er nå godt i gang med å utforme den nye spesialiteten som skal styrke akuttmottakene. Vi ønsker gode kolleger med oss på laget. AMM skal ha hovedansvaret for pasientbehandling i akuttmottaket og vi jobber kontinuerlig med sikre behandlingsforløp og god pasientflyt.
Er du ikke ferdig spesialist er du fortsatt aktuell kandidat, forutsetningen er at du er motivert for breddespesialiteten akuttmedisin.

Vestre Viken er utdanningsinstitusjon for Akutt- og Mottaksmedisin og kan tilby komplett utdanning i AMM.  Akuttmottaket har ca 35 000 pasientkontakter i året og har en observasjonspost. Stillingen har hoved-arbeidssted på Drammen sykehus.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse, behandling  og overflytting av pasienten til neste nivå
 • Avklaring og iverksetting av tiltak i
 • Lede og arbeide i tverrfaglig team
 • Ansvar for behandling og oppfølging i observasjonsposter  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av
  unntaksbestemmelsene.  
 • Gjerne godkjent spesialist i AMM eller godkjent spesialist i Indremedisin

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevnene med pasienter, pårørende, og andre ansatte
 • God evne til refleksjon over egen praksis som lege 
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger 
 • Forskningsinteresse
 • Evne å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jmfr forskrift om spesialistutdanning)      
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt        

Vi tilbyr

Når grensene etter hvert åpner vil du måtte påregne ca 2 uker hospitering i et land hvor man allerede har godt etablert AMM-spesialitet.
For vår utdanningsplan se internett siden til Vestre Viken.

Det skal i tillegg til obligatoriske kurs gjennomføres følgende tilleggskurs: 

 • Grunnprinsipper om akuttmottak og triage 
 • Akuttmottaks-kirurgi, inklusive prosedyrer 
 • Akuttmottaks-ortopedi/skadebehandling
 • ATLS (advanced trauma life support)
 • PALS  (pediatric advanced life support)
 • EMSB (emegency management of the severe burn course)
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Jørn Einar Rasmussen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91720615
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus
Dronninggaten
3004 Drammen
Søk på stillingen