Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Lillehammer Sykehus har ledig  stilling for

 

Overlege i kardiologi
100 % fast stilling ledig fra 15.08.2021

Lillehammer sykehus er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet HF (SI HF).

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen har alle grener av indremedisinen representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Medisinsk avdeling er glad for at sykehuset har en egen nevrologisk avdeling med tilhørende slagenhet, en barneavdeling, en kirurgisk avdeling med traumefunksjon og en kvinneklinikk som i sum er med å skape et helhetlig pasienttilbud for våre pasienter. 
 
Avdelingen består for tiden av totalt 49 døgnsenger. Det er 18 overlegestillinger, 14 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.
 
Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin. Den kardiologiske vaktlinjen er for tiden 6-delt. 
 
SI HF står foran store endringer i årene som kommer. Dette vil med stor sannsynlighet også medføre endringer for medisinsk avdeling på Lillehammer. Vi forventer en økende grad av faglig samarbeid på tvers av de geografiske lokalisasjonene i helseforetaket. Pacemaker-implantasjoner er en viktig del av virksomheten. Vi tror at det også vil være tilfelle i årene som kommer, da Lillehammer etter planen fortsatt skal være et akuttsykehus.  

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i kardiologi. Kandidater som kan sannsynliggjøre at de innen kort tid vil motta spesialistgodkjenning er også velkommen til å søke. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Forskningserfaring og -kompetanse verdsettes, men tung og relevant klinisk erfaring er avgjørende.
 • Undervisningserfaring verdsettes da den som tilsettes må påregne å delta i undervisning av medisinske studenter.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et pulserende avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner 
 • Et ypperlig sted for kollegaer som ønsker å gå i et eget kardiologisk vaktsjikt, men som samtidig liker å jobbe tett sammen med med andre grenspesialister i indremedisin
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.   

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ola Dahl-Hofseth
Tittel: Seksjonsoverlege kardiologi
Telefon: 924 41 338
Navn: Eystein Johannes Hauge
Tittel: Fung. avdelingsoverlege
Telefon: 952 61 271
Navn: Jan Robin Forreløkken Manstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 39 393
Arbeidssted
Divisjon Gjøvik - Lillehammer, Medisinsk avdeling Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2629 LILLEHAMMER
Søk på stillingen