Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege/psykiater ved Ambulante tenester allmenn - psykisk helse - DPS Ålesund.

Ambulante tenester allmenn er ein del av DPS Sunnmøre. Vi gir tilbod om utgreiing og behandling i pasienten sitt heimemiljø. Vi har ei tverrfagleg tilnærming i behandlinga og legg vekt på tett samarbeid med pasient, pårørande og kommunale tenester.

Vi har kontor i Digerneset Næringsområde i Ålesund kommune og tilbyr ambulante tenester på Nordre Sunnmøre.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Samhandling og tverrfagleg samarbeid med kommunale tenester, fastlegar og pårørande
 • Rettleiing og supervisjon av LIS
 • Deltaking i kvalitetsforbetringsarbeid
 • Deltaking i bakvaktordning etter behov/ønskje

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • God norsk eller nordisk språkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til kommunikasjon
 • Gode evner til etablering av terapeutiske relasjonar
 • Innstilt på å samarbeide på tvers av faggrupper, til pasientens beste
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Vere personleg eigna
 • Ha ei fleksibel haldning

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgåver
 • Eit fagmiljø med engasjerte og trivelege medarbeidarar
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Rekrutteringstillegg 
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ronald Longva
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70173190
E-post: Ronald.Longva@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ambulante tenester allmenn-psykisk helse-DPS Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Digerneset Næringspark
6260 Skodje
Søk på stillingen