Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver, blant annet knyttet til planlegging og styring av kommunens samlede legeressurs, kommunal planlegging, styring og evaluering av samfunnets fysiske og sosiale omgivelser, helse og helsetjenester. Kommuneoverlegen er en del av kommunedirektørens fagstab og jobber i team med kommunepsykolog, samfunnsplanleggere, folkehelsekoordinator og koordinator for ungdomsarbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Smittevernoppgaver i henhold til smittevernloven
 • Helsefremmende og forebyggende arbeide
 • Delta i evaluerings-, utrednings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene.
 • Oppfølging av fastlegeordningen og spesialiseringen av leger
 • Helsemessig beredskap
 • Miljørettet helsevern
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten og med andre kommuner i regionen
 • Kartlegging, informasjon og opplysningsvirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist eller i spesialisering til samfunnsmedisin
 • Gjerne erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste
 • Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en kommuneoverlege som er interessert området samfunnsmedisin og folkehelse med fokus på fag, kompetanseutvikling og tverrfaglig arbeid.
Vi søker en person med;
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Høy- og fleksibel arbeidskapasitet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte fagpersoner
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Stort handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen
 • En helsefremmende arbeidsplass
 • En god samhandlingskultur
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kommunedirektørens fagstab
Kontaktpersoner
Navn: Geir Olav Jensen
Tittel: Kommunedirektør
Telefon: 950 54 696
E-post: geir.jensen@verdal.kommune.no
Navn: Ragnhild Holmberg Aunsmo
Tittel: Kommunelege
Telefon: 995 14 106
E-post: ragnhild.aunsmo@verdal.kommune.no
Arbeidssted
Verdal rådhus
Rådhusgata 2
7650 VERDAL
Søk på stillingen