Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vi utlyser 1 ledig fastlegehjemmel ved Hitra legekontor, ledig for snarlig tiltredelse.

Vi har pr. dato ca 1100 pasienter på ledige lister, samt ledig inntil 40 % stilling med kommunale oppgaver. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i jevnlige samarbeidsutvalg mellom Hitra kommune og legene i gruppepraksisen.

Du vil selv kunne ha stor mulighet til å påvirke både listelengde og andel kommunale oppgaver.

Om Hitra legekontor
Hitra legekontor har p.t. 6 fastlegehjemler samt en turnuslege i gruppepraksis. Pr. dato er 4 av hjemlene besatt. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i kommunesenteret Fillan, og kontoret er godt utstyrt og bemannet med erfarent og stabilt hjelpepersonell. Legekontoret er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester, og kommunen deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO).

Vi søker deg som:
 • Ønsker å være med å utforme driftsmodellen ved kontoret
 • Ønsker balanse mellom en spennende jobb og en fritid med tilgang til fin natur, gode matopplevelser og kulturelle arrangement
Vi ønsker å strekke oss langt i å være med å tilrettelegge og skreddersy rammebetingelsene for stillingen ut fra dine ønsker og livssituasjon. Det er muligheter for å velge ulike avlønningsmodeller ut fra hva som passer best for deg. Ta kontakt med enhetsleder Hege Lie Rønningen tlf 90239877 for å få vite mer.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
Legene er private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag har legene en god grunnavtale med Hitra kommune der kommunen stiller lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Kontoret har blant annet spirometri, flere gynekologisk undersøkelsesrom, skiftestue med rom for små kirurgiske prosedyrer osv. Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen.

Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter og avtalen med kommunen anses som gunstig. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen).

Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste og rett til refusjon fra Helfo
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig, men ikke et krav
 • Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering, men dette er ikke et krav ved tilsetting
 • Personlig egnethet, faglig dyktighet og evnen til å samarbeide vil tillegges stor vekt
Vi søker en lege som:
 • Har pasienten i fokus
 • Er faglig trygg
 • Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
 • Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid
Vi tilbyr
 • Godt fagmiljø og gunstig grunnavtale
 • Ingen overtagelseskostnad på listen
 • Dekning av flytteutgifter 
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Full barnehagedekning
Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.

Spørsmål om stillingen:
Mer informasjon om allmennpraksisen fås ved å kontakte avdelingsleder Monika Glørstad tlf.:  406 32 283 / 72 44 52 51 eller leder for gruppepraksisen Dr. Lars Kvaale tlf 72 44 42 42. Enhetsleder Hege Lie Rønningen tlf 902 39 877 kan også kontaktes.

Søknadsfrist: 15.07.21.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig i h.h.t.  Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hitra kommune
Kontaktperson
Navn: Hege Lie Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 39 877
E-post: Hege.Lie@hitra.kommune.no
Arbeidssted
Fillan
Rådhusveien 1
7240 HITRA
Søk på stillingen