Kort om arbeidsgiver

Barne- og habiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger HNT har ledige vikariater for lege i spesialisering - pediatri fra 16/8-21 til 15/8-22 og et kortere vikariat fra 27/9-21 til 31/12-21 men med mulighet til forlengelse.


Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.

Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:

Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature og syke nyfødte.
 • Enhet for dagbehandling
 •  Poliklinikker

 

Sykehuset Namsos

 • Poliklinikk . 

  Avdelingen har et nært samarbeid med Habiliteringstjenesten for barn og unge og BUP samt sykehusets øvrige avdelinger.
  Barne- og ungdomsposten har et godt faglig samarbeid med Barneklinikken på St.Olavs hospital  
   

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver 

Stillingen som LiS er plassert ved sykehuset Levanger. Avdelingen har per dato 7. delt vakt.
Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging.

Barne- og ungdomsposten er aktiv avdeling med ø-hjelps mottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe som spenner seg fra 0-18 år,

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1

Personlige egenskaper

I tillegg til kompetanse vil relevant erfaring vektlegges, men er ikke et krav.

 • Interesse for fagfeltet
 • Faglig engasjement og evne til samarbeid. 
 • Gode kommunikasjonsevner. 
 • Vilje til å dele kunnskap med andre. 
 • Evne til fleksibilitet, initiativ og nytenkning.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, kreves.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt      

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø,
 •  En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde
 •  Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 •  Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.   
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Navn: Angelique Tiarks
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098835
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger
Kirkegt. 1
7600 Levanger
Søk på stillingen