Kort om arbeidsgiver
Fire ord som kjennetegner oss på Nordlandssykehuset Vesterålen: Samarbeid for pasientens beste.


Det høres kanskje ut som en selvfølge. Men her på Medisinsk avdeling har vi verken spisse albuer eller hierarki. Leger i Spesialisering, overleger og sykepleiere samarbeider hver dag for pasientens beste og alle har fokus på godt arbeidsmiljø, kollegial støtte og kvalitet. 

Nordlandssykehuset Vesterålen flyttet i Mai 2014 inn i et helt nytt sykehus.
 Vi har nå et nytt og moderne lokalsykehus med generelle funksjoner innenfor akuttberedskap, indremedisin, kirurgi og føde. I tillegg har vi medisinske servicefunksjoner og pasienthotell.

Medisinsk avdeling Vesterålen er organisert i klinikk sammen med avdelingene i Bodø og Lofoten. Avdelingen drifter poliklinikk, dagbehandling, kjemoterapienhet, dialyseenhet og sengepost med 25 senger inkl. slag og rehabilitering.

Legegruppen vår har nå behov for en ny kollega.
 Vi kan tilby et aktivt fagmiljø med daglig internundervisning og nær kontakt mellom spesialistene og utdanningskandidatene. 

Overlegene går i en vaktordning bak våre dyktige leger i spesialisering.

Les mer om stillingene ved å klikke her:
https://www.jobbinordlandssykehuset.no/helse-og-sosial/lege-helse-og-sosial/legespesialister/435329.html?utm_source=legejobber.no&utm_medium=Niche&utm_campaign=435326 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Medisinsk avdeling, Vesterålen
Kontaktpersoner
Navn: Per Kristian Skorpen
Tittel: Overlege
Telefon: 0047 412 77 545
E-post: per.kristian.skorpen@nordlandssykehuset.no
Navn: Elisabeth Bergland Jensen
Telefon: 0047 411 04 776
E-post: elisabeth.bergland.jensen@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ivar Bergsmogate 3
8450 STOKMARKNES