Kort om arbeidsgiver

 Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse- og rus. Avdelingen består av 4 seksjoner, lokaliset i sykehusområdet - og har tilbud innen avgiftning, utredning og døgnbehandling. Legemiddelassistert rehabilitering - LAR er organisert som et team under avdelingssjef.

Vi arbeider i tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Vi arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. ARA har ca. 140 årsverk.

Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet. 
 

ARA Drammen:

 • Målgruppe er pasienter over 18 år med misbruk av legale og illegale rusmidler - ofte i kombinasjon med psykiske lidelser og somatisk sykdom.
 • Primæroppgave er frivillig avgiftning, samt innleggelse etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3.

ARA Konnerud:

 •  Er en behandlingsseksjon lokalisert på Konnerud ved Drammen.
 •  Behandlingen består av gruppeterapi, individualterapi, familiesamtaler og miljøterapi. Det arbeides i team og i nær relasjon til den enkelte pasient.

Felles for begge seksjonene:

 • Arbeider etter retningslinje for Tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige og tilbyr behandling i tråd med pakkeforløp. 
 • Kartlegger rusproblematikk, psykisk lidelse og somatisk tilstand.
 • Vårt mål er å bidra til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.
 • Ansatte består av leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, pedagoger og andre sosialfaglige profesjoner.  
 • Begge seksjonene har 12 plasser.  

Vi ønsker å ansette en overlege i 100 % stilling, hovedsakelig med arbeidsplass ved ARA Drammen og ARA Konnerud. 
Stillingen er i utgangspunkt en dagstilling.
Stillingen er organisatorisk lagt under seksjons leder.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse og oppfølging av pasienter.     
 • Samarbeid med andre behandlere, overlege, LIS lege og psykolog om behandling av pasienter innlagt til avrusning/behandling.
 • Vurdering av henvisninger i vårt tverrfaglige inntaksutvalg.
 • Delta i mål og strategiarbeid i seksjonen og i avdelingen i henhold til klinikkens føringer

Kvalifikasjoner

 • Du er overlege med spesialiseringen innenfor rus- og avhengighetsmedisin eller annen relevant spesialisering.
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert.
 • Du beherske norsk skriftlig og muntlig. 
 • Du må ha førerkort.     

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og er fleksibel og endringsvillig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • 100 % stilling med spennende arbeidsoppgaver.     
 • Et godt arbeidsmiljø preget av positiv og åpen dialog.    
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.     
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.    
 • Gode velferdsordninger – bl.a. tilgang på ferieboliger innland og utland
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90671990
Navn: Sharon Ann Lauritzen
Tittel: Fagkonsulent-psyk
Telefon: 92091856
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR avd. for rus og avhengighet (ARA), Vestre Viken
Hauges gate 89 A
3019 Drammen
Søk på stillingen