Kort om arbeidsgiver
Om tjenestestedet:
Legevakten i Sandefjord er veldrevet og befinner seg i store, fine og nye lokaler i Sandefjord medisinske senter/SMS
Legevakten inkl. legetjeneste er organisert i seksjon Sandefjord medisinske senter og har åpningstid 24/7 og er kjent for god trivsel blant ansatte, og for å yte en meget god tjeneste til befolkningen i Sandefjord.
 
Det er nå opprettet 2 faste legevaktstillinger som skal være med i beskrevne vaktinndeling nedenfor. Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-avtale dersom nødvendig.
I tillegg til overlege jobber det kommunalt ansatte leger sammen med LIS1 på daglegevakten. Øvrige vakter dekkes av fastlegene og legevaktvikarer.
Vaktinndeling på legevakten utover daglegevakt er:
  • Ettermiddagsvakter: tilstedevakt og tilkallingsvakt
  • Nattevakter
  • Dagvakter på helg og helligdager
  • Mulig kommunale allmennlegeoppgave helsestasjon/sykehjem i stillingen
For stillingen generelt gjelder:
  • Søker må være ferdig med LIS 1
  • Svært gode norsk-kunnskaper
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 
Kommunen har 55 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid mellom fastleger og legevakt..
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.
 
Lønn og pensjon:
Stillingen er plassert i kommunens regulativ i henhold til gjeldene tariffavtale.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av lendets beste pensjonsordninger og betaler over 10 % av den enkeltes bruttolønn.
Den ansatte trekkes 2 %.
 
Andre opplysninger:
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
Godkjent autorisasjon som lege og politiattest fremvises før ansettelse.
Søknadsfrist: 28.06.21
 
For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen kontakt:
 
Medisinskfaglig overlege Anita Meyer Iversen  tlf. 986 69 113
eller
Kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Arbeidssted
Sandefjord legevakt
Bugårdsgata 9b
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen