Ortopedisk avdeling, Elverum er en del av sykehuset Elverum-Hamar hvor all ortopedisk virksomhet er lokalisert til Elverum. Avdelingen behandler årlig ca. 6000 innlagte og ca. 2500 dagkirurgiske pasienter i tillegg til ca 23.000 polikliniske pasienter. Avdelingen er godkjent for
utdannelse i ortopedi. Avdelingen består av 10 overleger og 8 Lis3 stillinger. Det er en avdeling med bred kompetanse og utfører alt innen ortopedisk kirurgi både ø-hjelp og elektivt som ikke er vedtatt sentralisert. Det er høy aktivitet både på operasjon og poliklinikk. Lis3 leger går i 8 delt sekundærvakt bak Lis 1. 

Ortopedisk avdeling har følgende stilling ledig:
Lege i spesialisering 3, 100% vikariat ledig f.o.m. 01.09.2021 t.o.m. 31.08.2022.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver

 • Lis 3 inngår i avdelingens ordinære vaktordning, pr i dag er det 8-delt vakt. Lis 3 har fast poliklinikk dag 1 dag pr uke. Det er lagt inn faste fordypningsdager i turnus. Øvrig arbeid fordeler seg mellom tid på operasjonsstue dag/elektiv/øhjelp og avdelingsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1-utdanning / norsk turnustjeneste

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Helge Wangen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93652033
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum
Søk på stillingen