Kort om arbeidsgiver
Enhet for allmennmedisin har ansvar for oppfølging av 244 næringsdrivende fastleger i Bergen og drifter kommunalt legekontor. Alrek legesenter er et nytt helkommunalt legesenter som ble opprettet 1 september 2020. Alle leger er faste ansatte med fast lønn. Vi har to spesialister i allmennmedisin og tre ALIS (allmennlege i spesialisering). En av ALIS-ene skal ha permisjon fra 1. oktober og vi trenger da en vikar i hans stilling. Det vil være muligheter for å fortsette i en ALIS-stilling i to år dersom man ønsker det. Legekontoret er veldrevet og velutrustet, og holder til i Årstadveien 17, i samme bygget som Alrek helseklynge. Vi har fire legesekretærer som er fastlønnet av kommunen. Senteret samarbeider med universitetet i Bergen og Alrek helseklynge om forskning, utdanning og innovasjon.

Innbyggerlisten er 600 pasienter. Det er velordnede forhold for ALIS med veiledning etter retningslinjer fra Helsedirektoratet. ALIS har også rett på kurs som skal dekkes av kommunen og veiledning i veiledningsgruppen. Senteret bruker CGM-journalsystem og har e-resept og elektronisk kommunikasjon med de fleste helseaktører. Vi bruker Trinnvis som kvalitetssystem.

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt, men ingen offentlig allmennmedisinsk legearbeid. En dag i uken har man mulighet for å være hjemme og ha hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver
  • Lege i kurativ, åpen uselektert  praksis, delta i legevakt
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig
  • Krav om politiattest etter Helsepersonelloven
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt
  • Søkere må ha god språkforståelse og formidlingsevne
Vi tilbyr
  • Spennende faglig miljø
  • Gode pensjonsvilkår
  • Avtale om fleksitid
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Berit Hagen
Tittel: Daglig leder
Telefon: 90595570
Navn: Kathy Møen
Tittel: Faglig leder
Telefon: 99699289
Arbeidssted
Årstadveien 17
5009 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image