Kort om arbeidsgiver

Solli DPS er organisert i en allmennakse og en rehab-/psykoseakse. Allmennaksen består av en døgnpost med 10 døgnplasser, og to polikliniske seksjoner som også inneholder en korttidspoliklinikk. Rehab-/ psykoseaksen består av en døgnpost med 9 plasser, et FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) og en rehab-/ psykosepoliklinikk.


Solli DPS søker en overlege i psykiatri til 100% fast stilling i rehab- /psykoseaksenStillingen vil i utgangspunktet være knyttet til rehab-/ psykosepoliklinikken og FACT- teamet.

Avdelingen er sammensatt av overlege, LIS og psykologspesialist, samt et stort tverrfaglig team.

Hovedtyngden av pasientpopulasjonen er pasienter med psykoselidelser, men vi behandler også en rekke andre diagnosegrupper med alvorlige og sammensatte vansker. Vi har også ansvar for alle pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern i Solli sin sektor. FACT-teamet er et aktivt oppsøkende team, som arbeider med personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblem med sammensatte og langvarige hjelpebehov. FACT har en teambasert tilnærming og er et samarbeid mellom Solli DPS, Fana bydel og Bjørnafjorden kommune. Teamet gir integrert behandling av rus og psykiske lidelser, og tett individuell oppfølging rettet inn mot familie, fritid og bolig.

Arbeidet vil bestå av ordinær poliklinisk oppfølging av pasienter, kombinert med arenafleksibelt FACT- arbeid. Det vil være mulighet for tilpasning i henhold til preferanser hos søker. 
 
Rehab-/ psykoseaksen tilbyr et godt og dynamisk arbeidsmiljø. Kollegagruppen er bredt, tverrfaglig sammensatt, og representerer i fellesskap et engasjert og kompetent fagmiljø. 


Erfarne LIS oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Vedtaksansvarlig i forhold til TUD
 • Bistå andre behandlere direkte og indirekte
 • Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Vakt i  8-delt bakvaktordning. Det er per i dag hjemmevakt med utrykningsplikt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri 
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern, særlig gruppen med store og omfattende vansker og hjelpebehov
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi ønsker en engasjert medarbeider som både er strukturert og fleksibel, har stor gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner.

Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 %
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Ansettelse etter avtale
 • Lønn etter overenskomst med Virke
 • Pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Lina Thorsnes Egeland
Tittel: Seksjonsleder/psykologspesialist
Telefon: 55618324
E-post: lina.thorsnes.egeland@solli.no
Navn: Agnethe Tveraabak
Tittel: Overlege
Telefon: 55618324
E-post: agnethe.tveraabak@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Fact team, Solli DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun
Søk på stillingen