Ved medisinsk avdeling på Gjøvik trenger vi flere overleger innen gastroenterologi.

Indremedisin Gjøvik har lokalsykehusansvar for i overkant av 105 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen har spesialister i alle de indremedisinske grenspesialitetene og er godkjent som gruppe 1 avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Avdelingen har totalt 72 senger fordelt på 3 sengeposter,  egen dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Årlig ca 7000 innleggelser og 18 000 polikliniske konsultasjoner. Det er Kreftavdeling med stråleterapitilbud på Gjøvik. Kreftavdelingen disponerer 10 senger på medisinsk avdeling. Gastrokirurgisk avdeling med eget vaktsjikt.

Seksjon for fordøyelsessykdommer driver utstrakt endoskopisk virksomhet. Årlig gjennomføres i underkant av 1 900 gastroskopier, 1 800 coloskopier og 125 ERCP-er. Gastroenterologisk laboratorium har lyse og trivelige lokaler og utstyret er tidsmessig. Seksjonen har 10 senger på sengepost. Det er stilling for 3 overleger og 2 faste LIS på seksjonen. Det pågår aktiv forskning ved seksjonen og avdelingen, både oppdragsforskning og uavhengig forskning. Det er flere pågående prosjekter i samarbeid med både UiO og NTNU Campus Gjøvik. 2 av seksjonens overleger har doktorgrad og den ene har også akademisk stilling.  Det er egen forskningssykepleier tilknyttet avdelingen. Vi har et hyggelig kollegialt miljø og et godt etablert samarbeid med gastrokirurgisk avdeling.  

Arbeidsoppgaver

 • Endoskopiske undersøkelser på gastrolab 
 • Klinisk arbeid på poliklinikk, dagenhet og sengepost 
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Deltakelse i avdelingas vaktordning  
 • Bidra i utviklings- og forbedringsarbeid i avdelinga

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk spesialist i fordøyelsessykdommer
 • Må beherske norsk, svensk eller dansk språk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Faglig interessert
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø  

Vi tilbyr

 • God lønn, konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid innen avtalte rammer
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Behjelpelig med overgangsbolig
 • Bistand til å skaffe jobb til partner og barnehage/skoleplass
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gjøvik ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og byr på gode muligheter for å kombinere spennende jobber med aktiv fritid. Her finner du utallige muligheter og opplevelser for enhver smak. Sommer som vinter finnes flere alternativer å velge mellom. Gjøvik kan by på flott natur og tilrettelagte turmuligheter både for ski, sykkel og fotturer. For mer informasjon om Gjøvikregionen se: https://www.gjovik.com/ 

 

 Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: 952 44 095
E-post: Anne.Kristine.Fagerheim@sykehuset-innlandet.no
Navn: Øistein Hovde
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 45002658
E-post: Oistein.Hovde@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen