Kommunen har ledig hjemmel ved Ganddal legesenter da fastlege Bjordal pensjonerer seg. Listelengde 1150 personer. Webmed programvare.  Ganddal legesenter er et veldrevet legesenter med godt omdømme og dyktige medhjelpere. Kommunen vil bidra med  å søke ALIS næring og kommunen kan gi et  investeringstilskudd på kr  200 000.
 
Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune.
 
Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
 
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt.
 
Mer info om hjemmelen ved Ganddal legesenter   ved daglig leder/ fastlege Bjordal 90115087 eller kommuneoverlege Torvik tlf 90115005.

 
Søknadsfrist 27.6.21
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Fastlege Bjordal
Tittel: Daglig leder v/ Ganddal legesenter
Telefon: 90115087
Navn: Hans P. Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90115005
Arbeidssted
Olabakken 5
4322 SANDNES
Søk på stillingen