Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker deg velkommen til seksjon for avrusning som er en del av avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Avdeling for rus og avhengighetsbehandling består i tillegg av 5 poliklinikker og en utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnseksjonene er samlet i Sykehuset Østfold Moss. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin.

Vi ønsker oss enten en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller allmennmedisin. Dersom vi ikke får kvalifiserte spesialister vil vi vurdere å ansatte LIS innen for de samme områdene.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 37 årsverk herunder to overlege stillinger og to LIS stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2.ledd. 

Kjøretid mellom Oslo og Sykehuset Østfold Moss tar ca 30 min. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Medisinskfaglig rådgiver i seksjonen 
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde og mulighet for fordypning innen eget fagområde. TSB er et fagområde i stor utvikling og Sykehuset Østfold ønsker å bidra aktivt i utviklingen av fremtidens helsetjeneste innen rus- og avhengighetsmedisin

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin, psykiatri eller allmennmedisin
 • Erfaring som overlege
 • LIS kan bli vurdert
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet TSB
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer 
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert 
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Et kollegafellesskap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten videreutdanning samt miljøpersonell
 • Et forskningsmiljø innen Sykehuset Østfold, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning gjennom KLP - ler mer ved å trykk her

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pia Klevaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 900 34 538
Arbeidssted
Seksjon for avrusning
Peer Gynts vei 84 B, inngang F
1535 Moss