Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast stilling som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset Vesterålen.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er 1 av 6 hovedavdelinger ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. Avdelingen er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.

BUP Vesterålen er 1 av våre 5 poliklinikker i opptaksområdet og har 12 årsverk. Enheten er lokalisert på Stokmarknes og har ansvar for utredning og behandling av pasientgruppe barn og ungdom 0 -18 år. Enheten er tverrfaglig sammensatt og består av fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner. Enheten skal gi et utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i avdelingens opptaksområde og legger vekt på et tett samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og nettverk. 

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne- og ungdomspsykiatri, med planlagt rotasjon til barneavdeling og voksenpsykiatri. LIS får ukentlig veiledning, og deltar i lokalt og regionalt undervisningsprogram, i tråd med godkjent utdanningsplan. LIS deltar også i Helse Nords utdanningsløp for leger i barne- og ungdomspsykiatri, slik at man følger utdanningsplanen for spesialiteten.

Leger ved BUP har for tiden ikke vakt.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jf. Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ønsker tiltredelse 01.08.21, men er fleksible vedrørende oppstarttidspunkt før denne dato. 

Søkere er velkomne til å ta kontakt med leder eller utdanningsansvarlig overlege ved spørsmål om stillingene. 

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisk utredning og vurdering for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak for barn og ungdom
 • Individuell terapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS del1/ turnustjeneste
 • Arbeidserfaring som tilsatt lege i Norge
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Allmennleger som ønsker 1 års sykehustjeneste kan også vurderes  
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe systematisk både i team og selvstendig
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler 
 • Deltakelse i Helse-Nord sitt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatri
 • Ukentlig fordypningtid og veiledning
 • Det gis rekrutteringstillegg for psykiatri, pr. tiden utgjør dette kr 75.000,- for LIS
 • Varierte og fartsfylte arbeidsdager
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer i et tverrfaglig team
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Les mer om å jobber i Nordlandssykehuset her: https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Psykisk helse- og rusklinikken, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Vesterålen
Kontaktpersoner
Navn: Gøran Karoliussen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48254904
E-post: Goran.Stale.Karoliussen@nordlandssykehuset.no
Navn: Trine Marita Hansen
Tittel: Overlege
Telefon: 75570319
E-post: Trine.Marita.Hansen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stokmarknes
8450 STOKMARKNES
Søk på stillingen