Kort om arbeidsgiver
Vi søker kollega som:
 • er ansvarsbevisst, arbeidssom, positiv og utadvendt
 • har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner, både overfor pasienter og pårørende
 • liker nye utfordringer og ønsker å være med på å videreutvikle kontoret
 • personlig egnethet vil vektlegges
 Vi tilbyr:
 • en stabil gruppe leger - og hjelpepersonell samt et godt faglig og sosialt miljø.
 • Elektronisk pasientjournal fra CGM.
 • Gratis parkeringsplass med egen HC-parkering.
 • Godt utstyrt skiftestue med blant annet 24t blodtrykksmåling, spirometri og EKG. Eget laboratorium.
 • Trinnvis styringssystem for internkontroll og kvalitetsforbedring. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus).
 • Intern fordelt ansvarsområder. Kollegial fraværsdekning.
 • Legekontoret benytter helsenorge.no og har egenhjemmeside Vearlegegruppe.no via SKIL.
Stilllingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har relativt lav vaktbelastning.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lege Ellen Klausen Hjelmtvedt
Telefon: +47 91543231
Navn: Tjenesteleder Ole Henrik Krat Bjørkholt
Telefon: +47 90870725
Arbeidssted
Vear legegruppe Steinbruddveien
Steinbruddveien 8
3173 VEAR
Søk på stillingen