Kort om arbeidsgiver

Urologisk seksjon har ledig fast stilling for spesialist i urologi.

Seksjonen har pt 9 faste overlegestillinger, og dette vil være den 10. overlegen på seksjonen.

Urologisk seksjon dekker hele spekteret av urologi med unntak av transplantasjonskirurgi. Vår aktivitet understøttes av en sengepost med 16 senger, i tillegg til en dagpost, lett post og pasienthotellet. Seksjonen er også leder for prostatasenteret i helseregion Midt-Norge. Seksjonen disponerer også 2 Da Vinci roboter sammen med andre seksjoner.

Sentrale områder innen urologisk seksjon er minimal invasiv og rekonstruktiv tumorkirurgi og avansert steinbehandling . Vi ønsker å utvide den allerede eksisterende  kompetansen innen nevrourologi og inkontinenskirurgi. Det er også behov for en spesialist med interesse for avansert steinbehandling. 


Nedslagsfeltet for aktiviteten til urologisk seksjon er som lokalsykehus for Trondheim og omliggende kommuner med cirka 400. 000 innbyggere og sentralsykehus for region Midt Norge med cirka 700 000 innbyggere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Urologisk seksjon har ca 1800 avdelingsopphold pr. år, utfører ca 1800 operasjoner og vel 10.000 polikliniske konsultasjoner
 • Den som tilsettes må inngå i seksjonens gjeldende bakvaktsordning bestående av  overlegene på seksjonen
 • Klinisk arbeid i tilknytning til sengepost, poliklinikk, vaktarbeid i tillegg til operative oppgaver på operasjonsstuene
 • Veiledning av Leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i urologi
 • Bred klinisk erfaring
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne, evne og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Det forventes at søkeren har et engasjement  for forskning og deltagelse i det akademiske miljø med studentundervisning. Søkere med erfaring innen forskning og egne prosjekter vil bli foretrukket 

Personlige egenskaper

 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø og lagfølelse innad på seksjonen, gjennom godt humør og teamrettet holdning
 • Du må være positiv og lærevillig
 • Vi ser etter kandidater som er fleksible og arbeidsomme, og som vil være med på å drive seksjonen mot felles mål sammen resten av kollegiet

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et dyktig fagmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gjennom medlemskap i offentlig pensjonsordning
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling som urolog
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72828024
Navn: Andrea Egey
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72839598
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen