Kort om arbeidsgiver

Kreftavdelingen har nå ledig 1 fast stilling og 2 vikariater med 12 måneders varighet
Ved intern ansettelse kan andre vikariater bli ledige.

Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for
befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer
høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber, og
har mål om, utstrakt forskningsvirksomhet for å ligge i front og komme pasientene
til gode. I forbindelse med ibruktakelse av nytt høyteknologisk sykehus på
Kalnes 2015 fikk kreftavdelingen tilgang til PET CT. Nye behandlingsmetoder er
tatt i bruk - CMS, iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika, og et
innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme, er eksempler på dette.

Kreftavdelingen har for tiden 26 senger fordelt på et døgnområde med 3
sengetun, poliklinikk og senter for lindrende behandling. Det er totalt 14
årsverk overleger og 7 årsverk Lege i spesialisering. Fagområde hematologi
ligger også til avdelingen. Legetjenesten er organisert i linje til
avdelingssjef. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Primærvaktsystem med tilstedevakt dag, kveld og helgevakt
 • Akutt onkologi og postarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra onkologi/indremedisin er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig dyktig og engasjert til å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget dynamisk miljø
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag
 • Godkjenning gruppe II, for 2 år
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus
 • Unik mulighet til å være med på å bygge en ny kreftavdeling med store visjoner for fremtiden
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Krohn Tennøe
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 975 28 400
Arbeidssted
Onkologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen