Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, har vi ledig 100% vikariat for spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering. Erfaren LIS med mindre enn ett års gjenstående tjeneste på tiltredelsestidspunktet, kan også søke.

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Div. Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner, bestående av seksjon Helse og arbeid, seksjon Rehabilitering Ottestad, Seksjon Rehabilitering Solås, seksjon Muskel- og skjelettsmerter og seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det betydelig poliklinisk virksomhet.

Avdelingen har ledig 100% vikariat, fom 01.10.21 tom 25.08.22, med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

Vikaren vil starte i seksjon Rehabilitering Ottestad, men må påregne rotasjon innom øvrige seksjoner med unntak av Granheim. I seksjon Rehabilitering Ottestad og Solås drives inneliggende tverrfaglig rehabilitering samt en del poliklinikk. Hovedpasientgruppene er personer med hjerneslag, annen ervervet hjerneskade, perifere nevrologiske lidelser, multitraume, arm- og benamputasjon. Helse og arbeid er en poliklinikk som jobber med tverrfaglige utredninger med fokus på å hjelpe pasienter tilbake i arbeid. Den bio-psyko-sosiale modellen står sentralt i vårt arbeid og på mange av utredningene jobber legen i et tverrfaglig team sammen med fysioterapeut og sosionom. Seksjon for Smerter og CFS/ME er en poliklinikk som tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander og CFS/ME. I tillegg er det en vesentlig andel med gruppebehandling for begge pasientgrupper. I flere av poliklinikkene er ultralyd tilgjengelig som verktøy i utredning og behandling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Erfaren LIS med mindre enn ett års tjenestetid på tiltredelsestidspunktet kan også søke.  

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper.
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Personlig egnethet, herunder gode kommunikasjonsevner vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og et bredt tverrfaglig miljø. Avdelingen er en av de største innen vårt fag i Helse Sør-Øst, og har til sammen 15 leger. 
 • Vi har i alle seksjoner faglig engasjerte medarbeidere som er gode på samarbeid og spiller på hverandres kunnskap.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Hedda Cecilie Vold Andresen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99724418
Arbeidssted
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF
Jørgen Jensens veg
2312 Ottestad
Søk på stillingen